Tin tức vsoft

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ KINH DOANH BÁN HÀNG BMS.TRADE (CLIENT)

Chọn “Install BMStrade (Client) để bắt đầu cài đặt. Để đơn giản bạn chỉ chọn theo các yêu cầu mặc định (nhấn nút “Next” hoặc “Install” trên các màn hình) của chương trình cài đặt và chờ cho đến khi quá trình cài đặt hoàn tất.

Nếu cài đặt từ Đĩa CDROM được Vsoft cung cấp thì chương trình cài đặt có chức năng chạy tự động (autorun). Đưa đĩa CD vào ổ đĩa, chương trình tự động chạy trìnhSETUP để cài đặt chương trình. Nếu chế độ autorun trên máy tính bạn không làm việc, chạy file SETUP.EXE trên đĩa CD để cài đặt.

Nếu cài đặt từ bộ cài đặt là một file SetupBMS.exe duy nhất (thường trong trường hợp download từ website của Vsoft) thì sau khi chạy chương trình SetupBMS.exe, chương trình sẽ tự giải nén các file cần thiết để cài đặt vào trong đường dẫn C:\Temp-BMSSetup và sẽ tự chạy chương trình Setup.exe trong đó.

Các bước thực hiện

(Thực hiện tuần tự các bước như hướng dẫn bên dưới)

Install BMS.trade (Client)

Chọn “Install BMStrade (Client) để bắt đầu cài đặt. Để đơn giản bạn chỉ chọn theo các yêu cầu mặc định (nhấn nút “Next” hoặc “Install” trên các màn hình) của chương trình cài đặt và chờ cho đến khi quá trình cài đặt hoàn tất.

Các lưu ý:

–          Nhấn “Accept” để chương trình tự cài đặt các thành phần .NET Framework–          Sau khi cài đặt khởi động lại máy bằng cách chọn “Yes” khi được yêu cầu “Choose Yes to reboot now or No to manually reboot later”

Nếu máy tính chưa cài .Net Framework 2.0 thì chương trình sẽ yêu cầu chọn tự động cài các thành phần này. Với màn hình:

Lưu ý: sau khi chạy xong các thành phần này yêu cầu phải khởi động lại máy tính và chương trình cài đặt sẽ tiếp tục cài cho đến khi hoàn thành (vì lý do nào đó mà sau khi khởi động lại, chương trình cài đặt không tự động tiếp tục thì Bạn vào lại chạy file Setup.exe trong đĩa cài đặt hay thu mục giải nén từ file download C:\Temp-BMSSetup, và chọn lại Install BMS.trade (Client) cho đến khi hoàn thành)

Thông tin sau khi cài đặt bao gồm:

  • Thư mục cài đặt: C:\Program files\Vsoft Corp\BMS.trade
  • File chạy chương trình: VsoftBMS.Desktop.exe
  • Biểu tượng trên Desktop: BMS.trade V2010

VsoftCorp Copywrite


Trả lời