Tin tức vsoft

VSOFT TUYỂN DỤNG

Tham gia nghiên cứu, xây dựng và phát triển ứng dụng cho thiết bị di động iPhone. Công nghệ Sử dụng Cloud, kết nối các SDK và API của face và gamota Áp dụng các công nghệ mới nhất của facebook Viết app có tính ứng dụng có thể đưa lên store, sử dụng tập user của gamota

1. THÔNG TIN CÔNG TY

Đang cập nhập thông tin tuyển dụng

Trả lời