Phần Mềm Quản Lý Karaoke – Bida

Phần Mềm Quản Lý Karaoke – Bida Cung Cấp Giải Pháp Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Cho Các Hoạt Động Kinh Doanh Trong Ngành Dịch Vụ Giải Trí (Bar, Karaoke, Bida, …). Phần Mềm Quản Lý Karaoke Hỗ Trợ Doing Nghiệp Trong Mục Tiêu Hướng Tới Hình Ảnh, Phong Cách Phục Vụ Văn Minh – Lịch Sự – Hiện Đại, Tạo Một Ưu Thế Cạnh Tranh Trước Các Đối Thủ Trong Ngành.

 Đối Tượng Sử Dụng

Phần mềm quản lý Karaoke phù hợp áp dụng cho các đơn vị:

–       Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, Karaoke

–       Kinh doanh dịch vụ Bida

Khả Năng Mở Rộng

Phần mềm quản lý Karaoke sẵn sàng nâng cấp lên phiên bản cao hơn để đáp ứng yêu cầu quản lý, mở rộng về quy mô kinh doanh dạng chuỗi nhà hàng, Karaoke.

Sắn sàng tích hợp Module quản lý từ xa giúp nhà quản lý theo dõi tình hình kinh doanh của Cừa hàng, công ty mọi lúc, mọi nơi thông qua Internet.

Sẵn sàng tích hợp Module Nhắn tin SMS để hỗ trợ việc chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn.

Sẵn sàng tích hợp Module Gửi Email để hỗ trợ việc chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn.

Tính Năng

 Frontend – NHÀ HÀNG

VsoftRMS – FnB – Giao diện trên PC

Sơ đồ tổng thể

Thêm mới hóa đơn

Thêm món ăn vào hóa đơn

Thay đổi thực đơn Combo (Set phần ăn)

Hiệu chỉnh thời gian   

Giảm giá theo thức ăn , thức uống , tất cả

Giảm giá theo thẻ (Voucher , thẻ vip …)

Nghiệp vụ  ghép bàn, chuyển bàn, chuyển món

Thanh toán hóa đơn (Tiền mặt, chuyển khoản, cà thẻ, công nợ, tiếp khách)

In phiếu tạm tính

In phiếu tính tiền

Tổng kết ca làm việc

Danh sách hóa đơn

Đặt bàn

Danh sách đặt bàn 

Danh sách tiền tệ

Thiết lập quầy thu

Thiết lập máy in (In bar, in bếp, in theo món, in theo nhóm)

VsoftRMS.Touch– Giao diện POS

Sơ đồ bàn (Phòng)

Phục vụ nhanh

Thêm mới hóa đơn

Thêm món ăn vào hóa đơn

Nhập món phát sinh (Phát sinh ngoài thực đơn)

Thay đổi thực đơn Combo (Set phần ăn)

Giảm giá theo thức ăn , thức uống , tất cả

Giảm giá theo loại thẻ (thẻ thường, thẻ vip,…)

Nghiệp vụ  ghép bàn, chuyển bàn, chuyển món

Thanh toán hóa đơn (Tiền mặt, chuyển khoản, cà thẻ, công nợ, tiếp khách)

In phiếu tạm tính

In phiếu tính tiền

Tách bill

Tổng kết ca làm việc

Danh sách hóa đơn

Giao nhận

Thông tin giao nhận

Danh sách giao nhận

Đặt bàn

Thêm mới đặt bàn

Ghi nhận thực đơn đặt trước

Ghi nhận đặt cọc

Danh sách đặt bàn

Thiết lập chung

Công cụ – Tiện ích

Thiết lập người dùng  

Front Office – NHÀ HÀNG

Danh mục

Đối tượng

Danh sách khách hàng

Công nợ đầu kỳ

Danh sách kho hàng

Loại thẻ

Danh mục thẻ

Cấp thẻ

Một số danh mục khác

Danh sách tiền tệ

Danh sách mệnh giá tiền

Ca làm việc

Tài khoản ngân hàng

Danh sách đơn vị phụ

Lý do huỷ

Thiết lập nhà hàng

Hàng hoá – thực đơn

Danh sách nhóm hàng

Danh sách hàng hóa

Danh sách thực đơn

Tổ chức thực đơn

Thực đơn Combo

Pha chế thành phẩm

DS nhà hàng – Quầy thu

Tổ chức nhà hàng

Danh sách khu vực bàn

Danh sách bàn

Danh sách quầy thu

Danh mục Dịch vụ

Khoảng thời gian

Nhóm giá dịch vụ

Quầy bán hàng

Quầy bán hàng

Sơ đồ bàn

Tình hình kinh doanh trong ngày

Thêm mới hóa đơn

Danh sách hóa đơn

Thêm mới đặt bàn

Danh sách đặt bàn

Hóa đơn VAT

Danh sách hóa đơn VAT

Cấu hình

Thiết lập quầy thu

Thiết lập máy in

Quản lý kho

Mua hàng

Phiếu đặt mua hàng

Sổ phiếu đặt hàng mua

Phiếu nhập hàng mua

Sổ phiếu nhập hàng mua

Phiếu xuất trả hàng

Sổ phiếu xuất trả hàng

Kho Hàng

Thống kê hàng tồn

Hàng hóa đầu kỳ

Danh sách kho hàng

Cập nhật giá

Sổ kiểm kho

Sổ phiếu nhập khác

Sổ phiếu xuất khác

Sổ phiếu chuyển kho

Quản lý Thu chi

Thu -Chi

Phiếu thu tiền

Sổ phiếu thu tiền

Phiếu chi tiền

Sổ phiếu chi tiền

Phiếu luân chuyển tiền

Danh sách phiếu luân chuyển tiền

Danh Mục Liên Quan

Cập nhật tỷ giá

Phương thức thu

Phương thức chi

Quản lý Nhân viên

Nhân viên

Thêm mới nhân viên

Danh sách nhân viên

Chấm công

Bảng tính lương

Báo cáo

Báo Cáo Nhà Hàng

Báo cáo danh thu nhà hàng

Chi tiết doanh thu theo thực đơn

Doanh thu theo nhân viên phục vụ

Doanh thu theo bàn phục vụ

Báo cáo hóa đơn nội bộ không thu

Kết quả kinh doanh theo thực đơn

Báo cáo kết thúc ca

Chi tiết hàng hóa theo hóa đơn

Báo cáo chi tiết bán hàng

Báo cáo hàng hủy

Báo cáo đặt bàn

Tổng hợp doanh thu theo nhóm hàng

Thống kê nguyên liệu xuất theo thực đơn

Báo cáo chi tiết bán hàng trong tháng

Báo cáo chi tiết nhập hàng trong tháng

Báo cáo chi tiết hàng tồn trong tháng

Báo cáo hoạt động kinh doanh theo ngày

Daily RnB Revenue schedule

Thống kê lượng khách đến nhà hàng

Thống kê giảm giá theo thẻ

Báo cáo mua hàng

Chi tiết công nợ phải trả

Tổng công nợ phải trả

Thống kê nợ quá hạn

Chi tiết tiền mua hàng

Chi tiết xuất trả hàng

Chi tiết tiền trả công nợ

Danh sách chứng từ công nợ chưa trả

Chi tiết công nợ theo phiếu nhập

Thống kê tiền chi gối đầu

Chi tiết hoạch toán tiền gối đầu

Báo cáo kho hàng

Thẻ kho

Hàng tồn

Nhập xuất tồn

Kiểm kê kho hàng

Chi tiết hàng xuất

Tổng hợp hàng xuất

Chi tiết hàng nhập

Tổng hợp hàng nhập

Chi tiết hàng xuất trả

Tổng hợp hàng xuất trả

Báo cáo thu-chi quỹ tiền

Báo cáo quỹ tiền mặt

Báo cáo các khoản chi khác

Báo cáo các khoản thu khác

Danh sách phiếu thu công nợ

Sổ chi tiết tài khoản ngân hàng

Thống kê luân chuyển tiền

Chi tiết công nợ phải thu

Tổng hợp công nợ phải thu

Báo cáo chấm công-lương

Danh sách nhân viên

Bảng chấm công

Bảng lương tháng

Bảng lương tổng hợp đến tháng

Thống kê chi tạm ứng

Thống kê chi lương

Thống kê thu tạm ứng

Tổng hợp thu chi tạm ứng

Chi tiết thu chi tạm ứng

Hệ thống

Người dùng

Danh sách người dùng

Danh sách nhóm người dùng

Phân quyền hệ thống

Đổi mật khẩu

Danh sách nhân viên

Dữ liệu

Nâng cấp dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Dự phòng dữ liệu

Cấu hình hệ thống

Cấu hình hệ thống

Cấu hình quầy thu

Theo dõi sự kiện

Cấu hình quản lý kho

Những Module Khác Hỗ Trợ Phần Mềm Quản Lý Nhà Hàng

VsRMS.KMS – Quản lý bếp

Chọn quầy Bar or Bếp

Giao diện chính-Bàn chờ phục vụ

Món chờ phục vụ

Món đang chế biến

Món đã làm xong

VsoftRMS.Clock – Quản lý giờ vào ra nhân viên

Chấm công

Danh mục ca làm việc

Quản lý  Vào / Ra

Trạng thái Vào / Ra

Bảng chấm công

Khách Hàng Tiêu Biểu

Hệ thống nhà hàng, Karaoke Vì Nhân

Hệ thống nhà hàng, Karaoke A6

Hệ thống nhà hàng, Karaoke Tiêng Tơ Đồng

Hệ thống nhà hàng, Karaoke Lộc Vừng

Hệ thống nhà hàng, Karaoke Baly

Bạn sẽ hài lòng khi sử dụng phần mềm phù hợp!

>> Tải bản dùng thử miễn phí Download tại đây

>> Hãy gọi 0908 342 317 để được tư vấn miễn phí

VsoftCorp Copywrite