Tin tức vsoft

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ KINH DOANH BÁN HÀNG BMS.TRADE ( SERVER)

Chia sẻ bài viết
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Chọn “Install BMS.trade (Server)” để cài đặt chương trình máy chủ của BMS.trade. Để đơn giản bạn chỉ chọn theo các yêu cầu mặc định (nhấn nút “Next” hoặc “Install” trên các màn hình cài đặt!!) của chương trình và chờ cho đến khi quá trình cài đặt hoàn tất.

Nếu cài đặt từ Đĩa CDROM được Vsoft cung cấp thì chương trình cài đặt có chức năng chạy tự động (autorun). Đưa đĩa CD vào ổ đĩa, chương trình tự động chạy trìnhSETUP để cài đặt chương trình. Nếu chế độ autorun trên máy tính bạn không làm việc, chạy file SETUP.EXE trên đĩa CD để cài đặt.

Nếu cài đặt từ bộ cài đặt là một file SetupBMS.exe duy nhất (thường trong trường hợp download từ website của Vsoft) thì sau khi chạy chương trình SetupBMS.exe, chương trình sẽ tự giải nén các file cần thiết để cài đặt vào trong đường dẫn C:\Temp-BMSSetup và sẽ tự chạy chương trình Setup.exe trong đó.

Khi chạy chương trình Setup.exe, xuất hiện giao diện như hình sau:

Các bước thực hiện

(Thực hiện tuần tự các bước như hướng dẫn bên dưới)

Install BMS.trade (Server)

Chọn “Install BMS.trade (Server)” để cài đặt chương trình máy chủ của BMS.trade. Để đơn giản bạn chỉ chọn theo các yêu cầu mặc định (nhấn nút “Next” hoặc “Install” trên các màn hình cài đặt!!) của chương trình và chờ cho đến khi quá trình cài đặt hoàn tất.

Các lưu ý

Khi cài đặt BMS.trade (Server) nếu máy tính chưa cài .Net Framework 2.0 thì chương cài đặt sẽ không tiếp tục mà yêu cầu bạn phải cài đặt thành phần này. Với thông báo

Để cài .Net Framwork Bạn chọn menu Tools như hướng dẫn ở trên.

Một mẹo nhỏ: Nếu bạn cài chương trình máy chủ và trạm trên cùng một máy tính thì luôn luôn cài  “Install BMS.trade (Client) trước,vì chương trình cài máy trạm sẽ tự động phát hiện và bổ sung các thành phần .Net vào mà bạn không cần phải cài bằng tay.

Sau khi cài đặt xong hệ thống máy chủ sẽ được cài CSDL MS SQL Express 2005 với tên tenmaytinh\BMSServer (mật khẩu quản trị dữ liệu chỉ cung cấp khi người có trách nhiệm yêu cầu Vsoft cung cấp) và một file dữ liệu trắng theo đường dẫn C:\Program files\Vsoft Corp\BMS.trade\DB\VsBMS.mdf (dùng để khởi tạo CSDL cho chương trình).

 • Lưu ý với máy tính dùng làm máy chủ dữ liệu phải được cấu hình địa chỉ (IP) mạng cố định.

Các nút lệnh khác

 • EXIT: Thoát khỏi màn hình
 • CONTACT US: nhấn chuột vào đây bạn xem được thông tin liên hệ với Vsoft.
 • BROWSE CONTENTS: Nhấn chuột vào đây sẽ giúp bạn liệt kê toàn bộ nội dung trong đĩa CDROM/ hay thư mục chứa các file cài đặt.
 • Read Me: nhấn chuột vào đây bạn xem file hướng dẫn cài đặt.
 • Tools (.Net Framework 2.0): nhấn chuột vào đây sẽ cài đặt các thành phần hỗ trợ cần thiết trong chương trình, nếu chắc chắc rằng các thành phần cần thiết chưa có máy tính của mình thì đầu tiên hãy cài đặt các thành phần này trước trên các máy chủ và máy trạm (nếu đã có mà cài thêm thì cũng không có vấn đề gì, khi cài hệ thống sẽ thông báo)
  • Install .Net Framework 2.0 SP1: nhấn chuột vào đây bạn sẽ cài đặt thành phần .Net Framework 2.0 SP 1

VsoftCorp Copywrite

Đánh giá bài viết

Trả lời