Tin tức vsoft

TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ KINH DOANH VSOFT BMS.TRADE

Phần mềm VsoftBMS.trade được phát triển trên công nghệ .Net của Microsoft theo mô hình Client – Server với CSDL là Microsoft SQL 2005, chương trình dùng hoàn toàn bằng font chữ Unicode chuẩn. Hệ thống hoạt động

I. Giới thiệu tổng quan

Phần mềm quản lý kinh doanh bán hàng VsoftBMS.trade được phát triển trên công nghệ .Net của Microsoft theo mô hình Client – Server với CSDL là Microsoft SQL 2005, chương trình dùng hoàn toàn bằng font chữ Unicode chuẩn. Hệ thống hoạt động với các yêu cầu và chú ý sau:

  • Chương trình máy chủ (Server): sẽ cài đặt hệ máy chủ dữ liệu MS SQL 2005 (Vsoft đề xuất triển khai trên phiên bản MS SQL 2005 Express, là phiên bản miễn phí với một số tính năng hạn chế nhưng cũng đủ làm việc cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa). Mục “Install BMS.trade Server” sẽ tự động cài đặt thành phần máy chủ này.
  • Chương trình máy trạm (Client): là máy chạy chương trình làm việc chính của phần mềm quản lý kinh doanh VsoftBMS.trade
  • Có thể chạy chương trình máy chủ ở một máy tính và nhiều chương trình máy trạm ở nhiều máy tính khác nhau hoặc có thể dùng chung một máy tính.
  • Các máy tính chạy chương trình máy chủ cũng như máy trạm yêu cầu phải có cài thành phần .Net Framework 2.0 (thành phần này có sẵn trong bộ cài đặt).

1. Yêu cầu phần cứng

a. Máy chủ (Dùng để quản lý hệ thống trung tâm)

Yêu cầu về cấu hình máy tính

CPU: Intel Pentium 4 2.8ghz hoặc tương đương là tối thiểu (đề nghị Intel Pentium D hoặc hơn ) hoặc server chuyên nghiệp RAM: 1GB DDRAM II tối thiểu (đề nghị trên 1GB ) HDD: 10 GB đĩa trống Keyboard & Mouse & Monitor… AWS

Yêu cầu về phần mềm

Hệ điều hành: phần mềm quản lý kinh doanh VsoftBMS.trade  tương tác với các hệ điều hành Windows XP/ Vista /Win7/ 2003server /2008 Server Phần mềm Microsoft SQL Server 2005/2008 hoặc bản EXPRESS Antivirus software Remote access software Phần mềm khác: Microsoft Office

b. Máy trạm <máy con>

Yêu cầu về cấu hình máy tính

CPU: Intel Pentium 4 2.8ghz hoặc tương đương là tối thiểu (đề nghị Intel Pentium D hoặc hơn ) RAM: 512MB DDRAM II là tối thiểu (đề nghị 1GB hoặc hơn) HHD: 200MB đĩa trống hoặc nhiều hơn Keyboard & Mouse

Yêu cầu về phần mềm

Hệ điều hành: Windows XP / Vista/ Win 7 Antivirus software Remote access software Phần mềm khác: Microsoft Office Bộ gõ tiếng việt hỗ trợ Unicode

2. Yêu cầu hạ tầng mạng

Giải pháp phần mềm quản lý kinh doanh VsoftBMS.trade sẵn sàng chạy trên mạng nội bộ (LAN) tốc độ tối thiểu 10Mps, do vậy trong cùng một khu vực nêu khoảng cách các điểm dùng máy tính cách xa nhau dưới 100m thì chỉ cần dùng cáp RJ45 thông thường, trường hợp khoảng cách lớn hơn 100m thì phải dùng giải pháp cáp quang (chi phí cao, thường cho 2 điểm có lượng truy cập lớn), giải pháp dùng switch và route wifi kết hợp cũng là giải pháp kinh tế hơn.

Giải pháp kết nối về trung tâm cách xa chi nhánh (trên 2km) thường yêu cầu dùng hệ thống ADSL là phù hợp.

Tuy nhiên, ứng với từng trường hợp cụ thể Vsoft sẽ có chuyên viên tư vấn khách hàng lắp đặt hệ thống mạng phù hợp nhu cầu thực tế.

VsoftCorp Copywrite

Trả lời