Những lý do hàng đầu để đầu tư vào phần mềm quản lý vật liệu xây dựng - Quản lý bán hàng và phát triển kinh doanh

Bài viết mới

Những lý do hàng đầu để đầu tư vào phần mềm quản lý vật liệu xây dựng

Chia sẻ bài viết
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng đáng kể trong chi phí xây dựng do đó quản lý vật liệu trong xây dựng trở thành quá trình có giá trị gia tăng cao nhất.  Phần mềm quản lý vật liệu xây dựng đóng 1 vai trò quan trọng trong quá trình quản lý vật liệu.

Theo định nghĩa, quản lý nguyên vật liệu là một quá trình giúp sắp xếp hợp lý nhiều công việc liên quan đến việc mua và bán, nhập xuất lưu chuyển nguyên vật liệu 1 cách nhanh chóng.

Điều này bao gồm đánh giá các yêu cầu về vật liệu, mua sắm, lưu trữ và theo dõi vật liệu trong nhiều dự án. Nó cũng nhằm mục đích giảm lãng phí nguyên vật liệu dẫn đến giảm chi phí, do đó, tăng lợi nhuận. 

Tuy nhiên, hầu hết các tổ chức xây dựng phải đối mặt với những thách thức như quản lý hàng tồn kho yếu kém gây cản trở quá trình xây dựng, cuối cùng dẫn đến việc giao dự án bị chậm trễ. Do đó, cần phải có một phương pháp tiếp cận có phương pháp phù hợp để quản lý hiệu quả vật liệu xây dựng.

Quản lý nguyên vật liệu liên quan đến việc ước tính đúng yêu cầu nguyên vật liệu, mua sắm nguyên liệu hiệu quả, lập ngân sách, kiểm soát hàng tồn kho và xử lý nguyên liệu thích hợp. Để đạt được các mục tiêu nêu trên, cần phải có một phần mềm quản lý vật liệu xây dựng đáng tin cậy

Nếu bạn kinh doanh vật liệu xây dựng thì tốt nhất bạn nên đầu tư vào phần mềm quản lý vật liệu xây dựng. Dưới đây là những lý do hàng đầu khiến bạn phải xem xét phần mềm quản lý vật liệu xây dựng cho tổ chức của mình:

Mua sắm vật liệu hiệu quả

Quá trình mua vật liệu xây dựng có thể là một công việc phức tạp khi phải đàm phán với các nhà cung cấp về giá cả và chất lượng hiệu quả. Phần mềm quản lý vật liệu xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh báo giá do có nhiều nhà cung cấp tại. 

Trong đó, khả năng tồn tại của nhà cung cấp phù hợp giá bán chính sách công nợ. 

Thông tin công nợ và chu kỳ trả nợ để thanh toán với nhà cung cấp

Quản lý hàng tồn kho

Những thách thức như việc theo dõi nguyên vật liệu không hiệu quả, mức tiêu hao nguyên vật liệu, hao phí nguyên vật liệu … là khá phổ biến đối với các dự án xây dựng. 

Bằng cách sử dụng phần mềm quản lý vật liệu xây dựng, người quản lý có thể lập kế hoạch và giám sát việc di chuyển hàng tồn kho và thiết lập mức tồn kho phù hợp. 

Điều này làm giảm chi phí đặt hàng và vận chuyển hàng tồn kho. Hơn nữa, một cách tiếp cận có kế hoạch để quản lý hàng tồn kho giúp giảm lãng phí nguyên vật liệu.

Quản lý dự án dễ dàng

Đối với một dự án xây dựng đang thực hiện, hóa đơn vật liệu không chính xác, mua sắm và theo dõi không hiệu quả, xuất kho không đúng cách từ cửa hàng đến địa điểm & đối chiếu hàng tồn kho, v.v. là một số thách thức lớn xuất hiện. 

Phần mềm quản lý vật liệu xây dựng khuyến khích cách tiếp cận có hệ thống để giải quyết những vấn đề này. Nó có thể quản lý nhiều kho lưu trữ địa điểm và cũng giúp theo dõi nhiều địa điểm dự án cung cấp cho các nhà quản lý xây dựng dữ liệu thời gian thực, do đó, cho phép họ đưa ra các quyết định đúng lúc và sáng suốt.

Hiệu quả chi phí và cải thiện việc quản lý các dự án

Chủ sở hữu nhà đầu tư và chủ cửa hàng vật liệu xây dựng cần phải phải kiểm soát về chi phí kinh phí để tối ưu lợi nhuận. 

Chi phí vật tư thiết bị chiếm khoảng 70% tổng chi phí của dự án.

 Một phần mềm quản lý vật liệu xây dựng giúp tính toán số lượng đặt hàng chính xác bên cạnh việc tính toán mức tồn kho đệm. 

Điều này, đến lượt nó, lập bản đồ mua sắm vật liệu phù hợp với thời hạn giao hàng, quy mô hàng dự trữ và chi phí mua sắm. Do đó, chi phí mua và giữ hàng tồn kho có thể được giảm thiểu, do đó, tạo ra hiệu quả về chi phí.

Công nghệ đã làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đối với các doanh nghiệp xây dựng và đây là thời điểm tốt nhất để tận dụng nó làm lợi thế của bạn.

Bình luận bị đóng