QUẢN LÝ BÁO GIÁ THEO TỪNG KHÁCH HÀNG VÀ NHIỀU ĐƠN VỊ TIỀN TỆ (VND, USD) - Quản lý bán hàng và phát triển kinh doanh

Tin tức vsoft

QUẢN LÝ BÁO GIÁ THEO TỪNG KHÁCH HÀNG VÀ NHIỀU ĐƠN VỊ TIỀN TỆ (VND, USD)

Chia sẻ bài viết
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dựa vào những nhu cầu thực tiễn trên đã được ứng dụng tại khách hàng của Vsoft. Vsoft xây dựng giải pháp để quản lý báo giá theo từng khách hàng và quản lý theo 02 đơn vị tiền tệ là VND và USD như sau:
Ngày nay, nhu cầu mở rộng và hình thức kinh doanh của doanh nghiệp ngày một đa dạng. Với nhiều cách thức kinh doanh khác nhau, doanh nghiệp đã và đang góp phần vào đa dạng hóa các hình thức kinh doanh trong môi trường năng động hiện nay, để khai thác tiềm năng của thị trường đang có.

Mỗi doanh nghiệp thường áp dụng các chính sách ưu đãi cho các đối tượng khách hàng khác nhau để thúc đẩy phát triển kinh doanh, níu chân các khách hàng thân thuộc, ở đây mức độ ưu đãi đối với các khách hàng được thể hiện ở sự khác biệt mức giá cho từng đối tượng.

Doanh nghiệp mong muốn tạo bảng báo giá hàng hóa theo từng khách hàng. Hàng hoá bán cho khách hàng dựa vào giá trên bảng báo giá đã báo cho khách hàng. Mỗi bảng báo giá chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. Hết hiệu lực không lấy đơn giá cho khách hàng theo bản báo giá này nữa.

Cùng với nhu cầu ấy, nhu cầu quản lý báo giá theo nhiều đơn vị tiền tệ cũng hết sức cần thiết, 02 đơn vị tiền tệ thông dụng thường được sử dụng là VND và USD.

Dựa vào những nhu cầu thực tiễn trên đã được ứng dụng tại khách hàng của Vsoft. Vsoft xây dựng giải pháp để quản lý báo giá theo từng khách hàng và quản lý theo 02 đơn vị tiền tệ là VND và USD như sau:

Quản lý bảng báo giá hàng hóa theo từng khách hàng

Cho phép tạo bảng báo giá cho hàng hóa theo từng khách hàng gồm mã, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá. Hàng hoá bán cho khách hàng phải dựa vào giá trên bảng báo giá. Cho phép thực hiện báo giá cho KH bằng nhiều đơn vị tiền tệ (cụ thể VND và USD)

Quản lý báo giá theo từng khách hàng và nhiều đơn vị tiền tệ (VND, USD)

Mỗi bảng báo giá sẽ có hiệu lực trong một khoảng thời gian xác định. Trong thời gian báo giá còn hiệu lực, nếu KH mua hàng sẽ lấy đơn giá bán cho KH từ báo giá, ưu tiên thể hiện đơn giá USD. Trong trường hợp báo giá hết hiệu lực, không lấy giá từ bảng báo giá mà thể hiện giá tham khảo bằng 0, cho phép người dùng tự nhập giá bán cho khách hàng. Tương tự đối với các mặt hàng không có trong bảng báo giá thì nhân viên bán hàng người dùng tự nhập.

Ngoài ra, còn có chức năng phân quyền nhân viên cho phép hiệu chỉnh thông tin bảng báo giá hoặc không.

Bán hàng theo báo giá

Khi tạo phiếu xuất bán hàng cho khách, ứng với khách hàng được chọn trên phiếu xuất, lúc này giá của hàng hóa sẽ được tính theo bảng báo giá gần nhất của khách hàng đó

Cho phép xuất hàng với 2 đơn vị tiền tệ: VND và USD. Tỉ giá quy đổi từ USD sang VND được quy định cho từng phiếu xuất. 

Đơn giá của hàng hóa trên phiếu xuất hàng được lấy trong bảng báo giá (còn hiệu lực) của khách hàng trên phiếu. Nếu khách hàng đó được báo giá bằng 2 đơn vị tiền tệ VND và USD thì đơn giá lấy ưu tiên USD. Nếu hàng hóa không có trong bảng báo giá cho KH đó thì đơn giá do người dùng tự nhập. Hệ thống tự quy đổi từ USD sang VND và ghi nhận công nợ theo tiền tệ VND.
Giải pháp này giúp doanh nghiệp quản lý báo giá theo từng khách hàng, quản lý được trị giá hàng đã xuất theo từng khách hàng để từ đó theo dõi công nợ và doanh thu hàng xuất. 

Ưu điểm của giải pháp

Giải pháp này giúp doanh nghiệp quản lý báo giá theo từng khách hàng, quản lý được trị giá hàng đã xuất theo từng khách hàng để từ đó theo dõi công nợ và doanh thu hàng xuất. 
Với tần suất phát triển ngày một cao, khả năng quản lý ngày một mở rộng thì nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào hỗ trợ việc quản lý cũng ngày một tăng. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết ấy, chúng tôi những người làm phần mềm ngày đêm nghiên cứu, nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm hỗ trợ các nhà quản lý trong công cuộc quản lý doanh nghiệp ngày một mở rộng.

Khách hàng đã ứng dụng thành công giải pháp trên!

Công ty TNHH SX TM DV Thái Phụng
Lĩnh vực hoạt động: Gòn Polyester, nệm gòn, gòn bông tấm, Gòn tơi, gòn bi, Gòn Công nghiệp, chằn gòn.

Bình luận bị đóng