(Review) Tính năng quản lý kho hàng phần mềm Vsoft Bms? - Quản lý bán hàng và phát triển kinh doanh

Bài viết mới

(Review) Tính năng quản lý kho hàng phần mềm Vsoft Bms?

Chia sẻ bài viết
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bài viết sẽ nêu rõ việc áp dụng tính năng quản lý kho trong phần mềm cũng như trong doanh nghiệp 1 trong những phân hệ quan quan trọng của bất kỳ công nào có bán hàng hàng vật lý, tồn kho,..

Phân hệ Quản lý kho hàng

Hệ thống quản lý kho hàng

Đây là một phân hệ nghiệp vụ về quản lý kho – hàng tồn.

Hệ thống quản lý chi tiết nhập xuất tồn mặt hàng, nhóm loại hàng,  … Các báo cáo phân tích hàng tồn kho đa dạng, tuỳ biến cho phép người dùng quản lý hàng hoá tốt nhất

Các báo cáo về tồn kho rất đa dạng: Báo cáo Nhập – Xuất – Tồn; Sổ chi tiết vật tư; Thẻ kho.

Hệ Thống quản lý kho là gì?

Hệ thống quản lý kho (tiếng Anh: Warehouse Management System – WMS) là một phần mềm ứng dụng được thiết kế để hỗ trợ việc quản lý kho hàng của doanh nghiệp nhằm thực hiện các chức năng kiểm soát và theo dõi các chuyển giao và lưu trữ các nguồn lực sẵn có. Hệ thống quản lý kho (WMS) ra đời nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quát về tình hình và hoạt động của kho hàng trong thời gian thực; kiểm soát nhân viên kho; hỗ trợ việc lập kế hoạch hàng ngày cho nhà quản trị. Hệ thống quản lý kho giúp đảm bảo tính thống nhất cao giữa các bộ phận liên quan, đáp ứng nhu cầu quản lý, tối ưu hóa việc lưu kho, hạn chế tối đa tình trạng thất thoát trong quá trình xuất nhập kho.

Tính năng quản lý kho hàng gồm?

Tính năng quản lý kho hàng

Quản lý kho hàng là 1 trong những tính năng quan trọng nhất trong nghiệp vụ quản lý tồn kho, hàng hóa.

 • Công tác này càng chặt chẽ và ổn định bao nhiêu thì sự thất thoát giảm, tăng lợi nhuận kinh doanh
 • Hệ thống cho phép bạn quản trị hàng tồn kho, vật tư, chi tiết việc nhập xuất kho, hàng hóa, sản phẩm, thiết bị, máy móc..
 • Với hệ thống báo cáo phân tích tồn kho đa dạng, tùy biến bạn có thể nắm được chính xác thông tin doanh nghiệp mình qua số liệu và biểu đồ.
 • Các báo cáo dùng người dùng tùy theo hệ mà quản lý hàng hóa tốt nhất về các báo cáo tồn kho đa dạng, báo cáo nhập, xuất, tồn, sổ chi tiết vật tư, thẻ kho, mã hàng, sản phẩm,… 

Vận chuyển nội bộ

Việc phân chia các nghiệp vụ Nhập kho, Xuất kho, Xuất vận chuyển nội bộ, điều chỉnh giúp cho công tác quản lý kho được thực hiện một cách toàn diện, Các hoá đơn xuất bán hàng và nhập mua hàng được chuyển trực tiếp thành phiếu xuất kho

Kiểm kê, điều chỉnh kho

BMS.trade có tính năng kiểm kê giúp cho người dùng dễ dàng đối chiếu tồn kho thực tế và tồn kho trên sổ sách. Người dùng chỉ việc nhập số liệu kiểm kê thực tế, công tác điều chỉnh hàng tồn kho sẽ hoàn toàn tự động.

Thêm mới kỳ kiểm kho

Hàng tồn tức thời, cảnh báo định mức

BMS.trade hỗ trợ người dùng xem hàng tồn kho tại mọi thời điểm, đồng thời cảnh báo trạng thái các mặt hàng tồn vượt định mức hoặc tồn dưới định mức để người dùng có kế hoạch đặt hàng đối với sản phẩm dưới định mức hoặc đẩy mạnh tiêu thụ đối với hàng tồn vượt định mức.

Hàng tồn tức thời, cảnh báo định mức

BMS.trade hỗ trợ người dùng xem hàng tồn kho tại mọi thời điểm, đồng thời cảnh báo trạng thái các mặt hàng tồn vượt định mức hoặc tồn dưới định mức để người dùng có kế hoạch đặt hàng đối với sản phẩm dưới định mức hoặc đẩy mạnh tiêu thụ đối với hàng tồn vượt định mức.

Hàng tồn tức thời, cảnh báo định mức

BMS.trade hỗ trợ người dùng xem hàng tồn kho tại mọi thời điểm, đồng thời cảnh báo trạng thái các mặt hàng tồn vượt định mức hoặc tồn dưới định mức để người dùng có kế hoạch đặt hàng đối với sản phẩm dưới định mức hoặc đẩy mạnh tiêu thụ đối với hàng tồn vượt định mức.

Đăng ký dùng thử, tải demo : phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý bán hàng Vsoft

Bình luận bị đóng