Yêu cầu phần cứng và thiết bị mạng khi dùng phần mềm - Quản lý bán hàng và phát triển kinh doanh

Chưa được phân loại

Yêu cầu phần cứng và thiết bị mạng khi dùng phần mềm

Yeu cau he thong bms vsot phan mem
Chia sẻ bài viết
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 Yêu cầu phần cứng

Đơn giản: Chỉ cần 1 máy tính cấu hình vừa đủ, không cần mạnh là sử dụng ổn định

A. Máy chủ (Dùng để quản lý hệ thống trung tâm)

Yêu cầu về cấu hình máy tính

CPU: Intel Pentium 4 2.8ghz hoặc tương đương là tối thiểu (đề nghị Intel Pentium D hoặc hơn ) hoặc server chuyên nghiệp 
RAM: 1GB DDRAM II tối thiểu (đề nghị trên 1GB )
HDD: 10 GB đĩa trống 
Keyboard & Mouse & Monitor…
AWS

Yêu cầu về phần mềm

Hệ điều hành: Windows XP/ Vista /Win7/ 2003 server /2008 Server
Phần mềm Microsoft SQL Server 2005/2008 hoặc bản EXPRESS
Antivirus software
Remote access software
Phần mềm khác: Microsoft Office

B. Máy tính trạm

Yêu cầu về cấu hình máy tính

CPU: Intel Pentium 4 2.8ghz hoặc tương đương là tối thiểu (đề nghị Intel Pentium D hoặc hơn )
RAM: 512MB DDRAM II là tối thiểu (đề nghị 1GB hoặc hơn)
HHD: 200MB đĩa trống hoặc nhiều hơn
Keyboard & Mouse

Yêu cầu về phần mềm

Hệ điều hành: Windows XP / Vista/ Win 7
Antivirus software
Remote access software
Phần mềm khác: Microsoft Office
Bộ gõ tiếng việt hỗ trợ Unicode

4. Yêu cầu hạ tầng mạng

– Giải pháp sẵn sàng chạy trên mạng nội bộ (LAN) tốc độ tối thiểu 10Mps, do vậy trong cùng một khu vực nêu khoảng cách các điểm dùng máy tính cách xa nhau dưới 100m thì chỉ cần dùng cáp R45 thông thường, trường hợp khoản cách lớn hơn 100m thì phải dùng giải pháp cáp quang (chi phí cao, thường cho 2 điểm có lượng truy cập lớn), giải pháp dùng switch và route wifi kết hợp cũng là giải pháp kinh tế hơn. 
– Giải pháp kết nối về trung tâm cách xa chi nhánh (trên 2km) thường yêu cầu dùng hệ thống ADSL là phù hợp.
– Tuy nhiên, ứng với từng trường hợp cụ thể Vsoft sẽ có chuyên viên tư vấn khách hàng lắp đặt hệ thống mạng phù hợp nhu cầu thực tế.

Bình luận bị đóng